YDELSER

Total solution provider

Takket være vore stærke projektlederkompetencer kan vi håndtere ethvert projekt – fra udbygning af eksisterende installationer til komplet indretning af nye superbiblioteker og kulturhuse.

Briefing

Som Total Solution Providers ønsker vi at levere en komplet og nøglefærdig løsning. Det betyder, at vi leverer ydelser og produkter, som overgår Jeres forventning. Det kræver en indgående forståelse af Jeres behov, biblioteksbrugernes adfærd og projektets bredere sociale og økonomiske kontekst.

Briefing

Forstå briefingen

services_stages2

I denne fase er det et afgørende succeskriterium, at der skabes en dialog (skriftligt eller mundtligt) mellem Jer, vores kunde og os. Dette er med til at klarlægge projektets omfang og mål samt påvirke og styre designfasen. Udgangspunktet bør være det bredere perspektiv, det større billede.

  • Definer projektets kontekst og budget (bygningen, lokalområdet, aktiviteter, zoner, temaer, logistik osv.)
  • Sæt holdet, og fastlæg prioriteter og projektplanlægning for den efterfølgende fase (ansvar, kommunikation, møder, workshops mv.)
  • Forstå biblioteksbrugernes adfærd (vision, biblioteksbranding mv.)
  • Idéskabelse (videnudveksling, brainstorming, afprøvelse af ideer, præsentationer, visuel kommunikation, inspirationsture, research, workshops)
  • Definer, og bliv enige om det endelige omfang